Davis at Syracuse Highlights

Davis at Syracuse Highlights

Davis 21, Syracuse 7